نرم افزار مدیریت مجتمع های مسکونی - تجاری

این نرم افزار که طراحی و پیاده سازی آن به پایان رسیده است، هم اکنون در چهار برج مسکونی درحال استفاده است و به زودی فروش اینترنتی آن آغاز خواهد شد.


نرم افزار مدیریت مجتمع های مسکونی - تجاریقابل استفاده برای ساختمان های 2 واحد به بالا
ostad-bartar.ir